OYAD AİLEMİZE DUYURU (Üyelik İşlemleri Hakkında)


Saygıdeğer Arkadaşlar

Derneğimiz kurulduğundan itibaren üye kabul hizmetleri devam etmektedir. Süreç içerisinde bir kısım üyelerimiz form doldurmak suretiyle, bir kısım üyelerimiz ise web adresimizin (https://www.oyad.org) hizmete girmesi ile online olarak üyelik başvurusunda bulunmuştur. 19.02.2021 tarihine kadar Başvurusu alınan üyelerimiz yönetim kurulu kararları ile üyeliğe kabul edilmiş ve üye bilgileri resmi prosedür gereği Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) girişleri tamamlanmıştır.

Derneğimize üyelik müracaatında bulunanlar e-devlet sistemi üzerinden üyeliklerinin durumunu kontrol etmeli, şayet üyeliğini sistem üzerinde göremeyen varsa durumu bildirmeli, varsa yanlışlığın düzeltilmesini sağlanmalıdır.

Sizlerde takdir edersiniz ki kısa zamanda büyük ilerlemeler kaydettik, üyelik hizmetlerini hızlı ve kusursuz yerine getirme gayretleri içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Yoğun üyelik talebi nedeni ile yaşanan izdihamdan yanlışlıklar yapılmış olabilir bu nedenle anlayışınıza sığınıyoruz.

(Not: Üyelik işlemleri için İrfan Yüksel 05055467839)

OYAD YÖNETİM KURULU