OYAD İLK DİLEKÇE FAAYETİ DUYURUSUDUR.


Değerli OYAK üyeleri ;

1. Bildiğiniz gibi OYAK Genel Kurulunda, kurullara seçilecek muvazzaf personellerin belirlenmesi süreci MSB koordinatörlüğünde Genel Kurmay Baskanlığı aracılığıyla Kuvvet K. lıkları tarafından yapılmaktadır. Bu kurullarda yaklaşık 80 bin EMS. Üyesinden temsilci bulunmamaktadır.

2. OYAK ın ana amacı ve misyonu bir  tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olarak üyelerine........... maddi anlamda destek olmak, üye memnunniyetini sağlamak şeklinde belirtilmiştir.

3. Bu anlamda emeklilik fonu olmasına ragmen kurullarda emekli personelin bulunmaması temsilde adalet bakımından bir hak ihlali olarak görülmektedir.

4.Bu nedenle  üyelerimizden gönüllülük esasına göre  hazırlamış oldugumuz dilekçeleri MSB. lıgına teslim edilmek  üzere derneğimiz adresine göndermenizi isteyeceğiz.Bu dilekçeleri OYAD adına resmi üst yazı ile MSB ye teslim edeceğiz 

5.Dilekçe formatını Web sitemizden  indirip ıslak imzalı olarak da derneğimize ulaştırabilirsiniz. Ankara'da bulunan arkadaşlar için derneğimizde matbu dilekçe bulunacaktır.

6.Alacağımız cevaplar temsilde adalet anlamında ilerde yasanın değişmesi, haksızlığın ispatı adına hukuksal mücadelemize katkı sağlayacaktır.

7.Bu dilekçeleri 05 Mart 2021 tarihine kadar aşağıda belirttiğimiz dernek adresimize gönderilmesini arz ve rica ediyoruz.


Not:Muvazzaf personel dilekçelerini munferit olarak kendine uyarlayıp kendi Kuvvet Komutanlığına gönderebilirler. Alınacak olan cevabı da bizimle paylaşmaları uygun olacaktır.

Dilekçe Örneği İçin Tıklayın