Hakkımızda


Misyonumuz

Derneğimiz üyelerinin talepleri, düşünceleri ve teklifleri ile ilgili olarak OYAK arasında köprü vazifesi görmek, temsilde adalet ilkesine uygun yönetim ve üyelere sunulan hizmetlerin günümüz şartlarında geliştirilmesini sağlamak ve yardımların eşit ve hakça sağlanmasını, yine hak kaybına uğramaksızın gelir getirecek şekilde teklif ve önerilerle üyelerin yıllara sari emeklerinin gönül rahatlığıyla emanet edilmesi hususunda girişimlerde bulunmak, TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muvazzaf ve emekli personellerinin özlük haklarının iyileştirilmesi kapsamında çalışmalar yaparak ilgili makamlara iletmek, üyelerin ve aile fertlerinin ihtiyaçları doğrultusunda OYAK ve iştirakleri ile irtibat sağlamak ve üyelerin birlik ve beraberliklerini, aidiyet duygularını sağlayıcı ve geliştirici etkinlik ve faaliyetlerde bulunmaktır.

Vizyonumuz

Tüm TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin her türlü ihtiyaç ve özlük haklarının günümüz şartlarına uygunluğunun sağlanması için maddi ve manevi destek sağlamaya yönelik güçlü, dinamik, iletişime açık ve hedef odaklı bir Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğidir.

Tüzük


Tüzüğü indirmek için tıklayınız